Welkom bij Stichting WereldWijd! 

Beste mensen,

We bevinden ons onverwachts in roerige tijden. De wereld wordt getroffen door het coronavirus. We nemen de huidige situatie rondom het coronavirus erg serieus en volgen als Stichting uiteraard de gestelde richtlijnen en volgen de adviezen van RIVM, GGZ en Overheid.

·         Alle (opleidings-, WereldTools-, werkplaats- en Repair Café-) activiteiten zijn stilgelegd tot nader order.

·         De afspraken en overleggen waarbij fysiek contact is, zijn afgezegd.

·         Individuele gesprekken met (potentiële) terugkeerders, casemanagers, contactpersonen etc.  worden alleen telefonisch gevoerd.

·         Doordat een gedeelte van de staf vanuit huis werkt, zijn we telefonisch minder goed bereikbaar. Wij zijn nu het beste te bereiken via email: info@stichtingwereldwijd.nl

 

Wij blijven stand-by en bereiden ons voor om opnieuw op te starten. Het mooiste wat we ons nu kunnen wensen is dat we elkaar weer spoedig en in goede gezondheid op de locatie van WereldWijd mogen ontmoeten.

    

WERELDTOOLS: Ondersteuning bij terugkeer 

VAKTAAL: Opleiding voor buitenlandse mensen

REPAIRCAFE: Opknappen omdat weggooien niet hoeft