Actueel

Boek van Zuster Paula Paauw


Zuster Paula was jarenlang vrijwilligster computerafdeling bij Stichting WereldWijd. Ze heeft een boek met haar levensverhaal geschreven:

 

De straat als brede kloostergang

Mijn levensverhaal

Zuster Paula Paauw

 

Wat drijft een levenslustige jonge vrouw te kiezen voor een leven als kloosterling? ‘Zo’n kap, zo braaf, zo onnoemelijk saai…’. En hoe houdt zij dit leven vol zonder zichzelf ontrouw te worden? Ans Paauw (*1934 Haarlem) trad in haar jonge jaren niet zonder twijfels toe tot de congregatie van de Zusters van Barmhartigheid. Een halve eeuw later maakt zij er nog altijd deel van uit. Sinds jaar en dag kent iedereen in haar omgeving haar als zuster Paula. In haar levensverhaal vertelt zuster Paula hoe zij met vallen en opstaan op zoek bleef naar een plek waar zij zich samen met geestverwanten nuttig kon maken voor anderen, op scholen en in een internaat, in het vluchtelingenwerk, maar ook voor de dorpsgemeenschap van Eckelrade waar zij deel van uitmaakt.

 

Reacties van personen die tijdens het schrijfproces meelazen:

• Boeiend en ontroerend. Vanaf de eerste alinea zit je meteen midden in het verhaal.

• De nuchtere kijk op jezelf is komisch en met de nodige humor. Ik ga thee drinken

en mij verheugen op de volgende hoofdstukken.

 

Het boek van zuster Paula (220 pg’s) kost bij voorintekening tot 19 oktober 2018 € 20. De opbrengst van het boek is bestemd voor het onderwijs aan pygmeekinderen in Congo, een project van de congregatie waar Zuster Mathee, vriendin van zuster Paula, lid van is. Daarna kost het boek € 27,50 + € 4,95 verzendkosten.

 

Het boek wordt op 15 november 2018 om 19.30 uur feestelijk gepresenteerd in zaal Diligentia, Dorpsstraat 37, 6251 NB te Eckelrade. Jacques Vriens uit Gronsveld zal zuster Paula interviewen. U bent uitgenodigd daarbij aanwezig te zijn. U kunt dan het door u bestelde boek betalen en meenemen.

Intekenen kunt u tot 19 oktober 2018, bij voorkeur op e-mailadres: marjet.bergenhenegouwen@ziggo.nl. of telefonisch: 043 450 1674.

 

Onder vermelding van: boek zuster Paula, uw naam-,adres, postcode en woonplaats en het aantal boeken dat u bestelt.