Informatie

WereldWijd informeert haar netwerk graag over alle activiteiten, projecten en vorderingen daarvan. We hebben voor vrijwilligers en direct betrokkenen en belangstellenden een gedrukte nieuwsbrief die twee keer per jaar verschijnt. Daarnaast informeren we rondom een project de betrokken personen en organisaties over het verloop en resultaten per e-mail. Om nieuwe deelnemers en organisaties te informeren over de lopende projecten hebben we diverse folders.

De praktijk wijst uit dat voor iedereen die WereldWijd wil leren kennen een persoonlijk bezoek een eyeopener is. We nodigen dan ook iedereen uit om een kijkje te komen nemen.

Klik op de knoppen links om de diverse informatiebronnen te downloaden.

 

 

Klik op de afbeelding om een algemeen infoblad over Stichting WereldWijd te downloaden.