Computervaardigheden

Deze cursus is opgedeeld in een beginners- en gevorderdengroep. Afhankelijk van aantoonbare kennis van de computer is directe instroom in de gevorderdengroep mogelijk.

Beginnersgroep
In de eerste weken van de cursus leren de cursisten typen (met als doel blind typen, met 10 vingers, snel en foutloos). Men leert met de muis werken en de werking en samenstelling van een computerinstallatie kennen.
Hierna wordt MS-Word geïntroduceerd; tekstverwerking, werkbalken, opslaan, openen e.d. Vervolgens worden verdere mogelijkheden uitgediept. Voorts wordt er kennis gemaakt met MS-Windows en het tekenprogramma Paint.

Gevorderdengroep
De lesstof wordt nog verder uitgediept (o.a. sjablonen, etiketten, enveloppen). De programma’s MS-Powerpoint en MS-Excel en Internet worden hier behandeld.

Hardware

Incidenteel kan er een aangepast programma worden aangeboden waarin vooral de hardware kant van de computer aandacht krijgt. De behandelde lesstof hangt af van de individuele behoefte van de cursist.

Diplomering
Na het behalen van deze cursus wordt door WereldWijd het certificaat ‘Computergebruik’ uitgereikt.


Selectiecriteria

Toegankelijk voor cursisten met middelbare of hogere opleiding / werkervaring in land van herkomst; enige kennis van de Nederlandse of andere westerse taal (Engels/Frans) is gewenst.