Elektrotechniek

Deze cursus bestaat uit één hoofdtraject van 20 weken.
NB: het is vaak nodig dat een cursist eerst de cursus basisvaardigheden metaal van 20 weken volgt, dit vanwege een te laag Nederlands taalniveau of te weinig technische achtergrond.

 

Aan de hand van een 15-tal modules en werkstukken worden de onderstaande vaardigheden geïnstrueerd in 20 lesweken. Op deze wijze worden de basisvaardigheden elektrotechniek onderwezen: vaktheorie, tekening lezen, aftekenen, kabelmontage, gelijkstroomkabel, wisselstroombel en zoemer, wisseldeurbel en deuropener, een- en tweepolige schakeling, serieschakeling, wisselschakeling, kruisschakeling, TL-lampen en groepenkast. Veiligheid, samenwerking, instructies opvolgen en het nakomen van afspraken.

 

Certificering

Na het behalen van deze cursus wordt door WereldWijd het certificaat ‘Elektrotechniek’ uitgereikt.