Houtbewerking

Deze cursus is verdeeld in een basis- en een hoofdtraject. Aan de hand van een aantal werkstukken per traject worden onderstaande vaardigheden aangeleerd.

Vaktechnische onderdelen
Vaktheorie, tekening lezen, aftekenen, zagen, kappen, schaven, vijlen, boren, diverse verbindingen, samengestelde werkstukken en aan de maat werken. Veiligheid, samenwerking, instructies opvolgen en het nakomen van afspraken.

Rekenvaardigheden
Cursisten die niet over voldoende rekenvaardigheden beschikken om de praktijkopdrachten te maken krijgen extra rekenlessen.


Diplomering
Na het behalen van deze cursus wordt door WereldWijd het certificaat ‘Houtbewerking’ uitgereikt.