Metaalbewerking

Deze cursus is opgedeeld in twee trajecten: een voortraject en een hoofdtraject.
Het voortraject bestaat uit basisvaardigheden metaal/plaatbewerking. Het hoofdtraject bestaat uit:
A. CO2 lassen en constructie bankwerken
B. Elektrisch lassen en constructie bankwerken.
Een cursist met aantoonbare ervaring stroomt direct het hoofdtraject in.

Basisvaardigheden metaal/plaatbewerking
Vaktechnische onderdelen 
Aan de hand van een aantal opdrachten worden onderstaande vaardigheden geleerd: vaktheorie, tekening lezen, aftekenen, zagen, vijlen, centreren, boren, tappen, draad snijden, buigen. Veiligheid, correct gebruik handgereedschappen, op
tijd komen /afmelding, samenwerken, communicatie e.d.

Rekenvaardigheden
Cursisten die over onvoldoende rekenvaardigheden beschikken om de praktijkopdrachten te maken, krijgen extra rekenlessen.


A. CO2 lassen en constructie bankwerken
B. Elektrisch lassen en constructie bankwerken

Deze cursussen zijn een vervolg op de cursus basismetaal/plaatbewerking of voor mensen met een aantoonbare ervaring in de metaal.

 

Aan de hand van een aantal werkstukken worden onderstaande vaardigheden geleerd, incl. het NIL-examen elektrisch lassen niveau 1 en certificaat constructie bankwerken: vaktheorie, tekening lezen, gebruik zaagmachine, boormachine, flexmachine, slijpsteen, snijbrandapparatuur, lasapparatuur, boren, tappen, draad snijden, buigen /zetten. Veiligheid, samenwerking, instructies opvolgen en het nakomen van afspraken.

 

Diplomering

Na het behalen van deze cursus wordt door WereldWijd de diploma’s ‘Basismetaal niveau 1’ en ‘Constructie bankwerken’ uitgereikt. Door het NIL (Nederlands Instituut voor Lastechniek wordt het diploma ‘Lassen niveau 1’ uitgereikt.