Nederlands als tweede taal (NT2)

Al meer dan 20 jaar wordt er op WereldWijd Nederlands gegeven aan anderstaligen. Het begon met NT2 aan asielzoekers, zodat ze technieklessen konden volgen. Er werd NT2 gegeven aan analfabeten, laag- en hoogopgeleiden met verschillende methodes.

Momenteel zijn er diverse mogelijkheden om NT2-lessen te volgen:

  • NT2 voor personen die pas in Nederland zijn als opstapje voor de inburgeringcursus. Om de inburgeringcursus te volgen is het noodzakelijk om Nederlands op niveau A1 en liefs nog A2 te beheersen. Voor laagopgeleiden gebruiken we de methode ‘IJsbreker’ en voor midden- en hoogopgeleiden de methode ‘Code’ en STAP.
  • Voor personen die de inburgeringcursus moeten volgen en midden- of hoogopgeleid zijn of al een vreemde taal hebben geleerd is er ook een alternatief: Staatsexamen 1. Hiervoor is een hoger niveau Nederlands nodig, namelijk 3 of B1. Het is een erkend examen, dat ook toegang geeft tot reguliere opleidingen en/of werk. We gebruiken hiervoor de methode ‘Code’, waarmee de cursist naast de lessen ook zelfstandig kan werken.
  • Nt2 voor personen die al langer in Nederland zijn, maar het Nederlands onvoldoende beheersen om een opleiding te volgen of om werk te vinden. Dat is mogelijk vanaf niveau 0 tot Staatsexamen II.