Textielbewerking

Deze cursus is bedoeld voor vrouwen en mannen en heeft ook een sterke sociale component. De cursus is wat minder op certificering, c.q. diplomering, gericht dan de andere cursussen.


Deze cursus is verdeeld in een basis- en een hoofdtraject.

Aan de hand van werkstukken worden de volgende vaardigheden geleerd: vaktheorie, stoffen en garens, draadspanning, in- en afstellen naaimachine, onderhoud naaimachine, storing naaimachine verhelpen, tekening lezen, maten nemen, aftekenen patronen en het maken van diverse werkstukken.

Certificering
Na het behalen van deze cursus wordt door WereldWijd het certificaat ‘Textielbewerking’ uitgereikt.