Bestuur

WereldWijd is een stichting die bekend staat om de manier waarop er met elkaar gewerkt wordt. Iedereen wordt op gelijke voet behandeld, van het bestuur tot de vrijwilligers. Natuurlijk wordt er hard en serieus gewerkt, maar het is voor de medewerkers ook belangrijk dat er wordt gezorgd voor sfeer en humor binnen de stichting.

 WereldWijd bestaat uit een bestuur, een aantal stafmedewerkers en velen vrijwilligers. 

Het bestuur bestaat uit: 

  • Jan Rombout, voorzitter
  • Berend Brouwer, secretaris en penningmeester
  • Sander Roosen, notulist
  • José Ie, Algemeen bestuurslid
  • Sahar Khosrovani, Algemeen bestuurslid
Download
Governance Leidraad Stichting WereldWijd
Deze leidraad is opgesteld naar aanleiding van de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) en op 13 september 2021 door het bestuur vastgesteld. Governance kan het beste vertaald worden met kwaliteit van het bestuur.
Governance Leidraad Wereldwijd.pdf
Adobe Acrobat document 494.9 KB

Openingstijden:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     maandag t/m donderdag                                                                                                                                                                                                                   

van 8.30 tot 16.30 uur             

 *Gesloten op feestdagen  en  tijdens schoolvakanties   

 

Klompenstraat 1A

6251 NE Eckelrade 

043-4083122

info@stichtingwereldwijd.nl