Doelstelling

Stichting WereldWijd is een opleidingscentrum, gericht op mensen van buitenlandse afkomst en voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. WereldWijd verzorgt korte perspectief biedende  opleidingen: NT2, kennis Nederlandse samenleving en een beroepsgerichte opleiding.

Ook verleent Stichting WereldWijd materiële ondersteuning aan asielzoekers die naar het land van herkomst terugkeren. Deze ondersteuning helpt hen om een nieuw bestaan op te bouwen.