Doel, Missie & Visie

Stichting WereldWijd is een cursuscentrum, gericht op mensen van buitenlandse afkomst en voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. WereldWijd verzorgt korte perspectief-biedende  cursussen: Nederlandse taal in combinatie met training in praktische en technische vaardigheden.

 

WereldWijd biedt asielzoekers en statushouders op die manier een zinvolle dagbesteding en vergroot de kans op een plek op de arbeidsmarkt, hetzij in Nederland of elders in de wereld. De ervaring is dat mensen die uiteindelijk een status krijgen, sneller integreren en gemakkelijker een baan vinden.

 

WereldWijd helpt ook bij terugkeer naar landen van herkomst. In de werkplaats worden materialen en gereedschappen opgeknapt die worden meegenomen naar de landen van herkomst zodat aldaar een nieuwe start gemaakt kan worden.

Openingstijden:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     maandag t/m donderdag                                                                                                                                                                                                                   

van 8.30 tot 16.30 uur             

 *Gesloten op feestdagen  en  tijdens schoolvakanties   

 

Klompenstraat 1A

6251 NE Eckelrade 

043-4083122

info@stichtingwereldwijd.nl