Doel, Missie & Visie

Stichting WereldWijd is een opleidingscentrum, gericht op mensen van buitenlandse afkomst en voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. WereldWijd verzorgt korte perspectief biedende  opleidingen: NT2, kennis Nederlandse samenleving en een beroepsgerichte opleiding.

Ook verleent Stichting WereldWijd materiële ondersteuning aan asielzoekers die naar het land van herkomst terugkeren. Deze ondersteuning helpt hen om een nieuw bestaan op te bouwen.

WereldWijd biedt mensen een zinvolle dagbesteding en werkt hiermee aan de verbetering van de beroepskansen van asielzoekers, hetzij in Nederland, hetzij elders in de Wereld, zeker als de asielaanvraag wordt afgewezen. De ervaringen laten zien dat mensen die uiteindelijk (veelal na jaren van wachten) een status krijgen sneller integreren en gemakkelijker een baan vinden. WereldWijd helpt ook bij terugkeer naar landen van herkomst. In de werkplaats worden materialen en gereedschappen opgeknapt die vervolgens meegenomen kunnen worden naar de landen van herkomst om aldaar een nieuwe start te maken.

Openingstijden:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     maandag t/m donderdag                                                                                                                                                                                                                   

van 8.30 tot 16.30 uur             

 *Gesloten op feestdagen  en  tijdens schoolvakanties   

 

Klompenstraat 1A

6251 NE Eckelrade 

043-4083122

info@stichtingwereldwijd.nl