Financieel


Stichting WereldWijd ontvangt geen structurele financiële ondersteuning. Er wordt gewerkt met projectsubsidies en giften van particuliere organisaties en gemeenten. Daarnaast ontvangen wij financiering voor het WereldToolsproject van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en voor het Vaktaalproject van het Elisabeth Strouven fonds. 

Niet alle jaarlijkse kosten worden echter door de projecten gedekt. De financiën vormen zodoende een constante zorg voor onze organisatie. Voor een deel van de jaarbegroting moeten er fondsen worden geworven bij sympathiserende organisaties en bedrijven. Ook giften van particulieren zijn noodzakelijk.

 

Uw gift is welkom op bankrekening 11.32.03.594 oftewel IBAN: NL55 RABO 0113203594 ten name van Stichting WereldWijd te Eckelrade. WereldWijd heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling), zodat u een gift kunt verrekenen bij uw belastingaangifte.

Om u een idee te geven wat we met uw gift kunnen doen:

  • € 50,- : een gerenoveerde naaimachine voor een textielwerkplaats
  • € 100,- : een handgereedschapset voor een metaalbewerker of timmerman, een visnet voor een visser, een complete (tweedehands) computer met flatscreen
  • € 200,- : een broedmachine voor een kippenfarm
  • € 300,- : een complete lasset voor een metaalbedrijfje
  • € 350,- : een generator om stroom op te wekken

Stichting WereldWijd is een ANBI, dat staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Als u aan ons een gift of schenking doet, kunt u gebruik maken van een belastingvoordeel. Kijk hiervoor verder op de website van de belastingdienst. Ten behoeve van deze ANBI status, hebben we hier een aantal zaken gepubliceerd:

 

Download
ANBI verklaring.pdf
Adobe Acrobat document 346.4 KB
Download
Jaarrekening W.W. is Wereld-Wijd 2021.pd
Adobe Acrobat document 819.3 KB
Download
BELEIDSPLAN WW 2018-2022.pdf
Adobe Acrobat document 1.2 MB

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur van Stichting WereldWijd zijn 100% vrijwilliger en ontvangen geen enkele beloning. De directie en het personeel van Stichting WereldWijd worden beloond volgens de CAO Sociaal Werk.

 

 

Openingstijden:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     maandag t/m donderdag                                                                                                                                                                                                                   

van 8.30 tot 16.30 uur             

 *Gesloten op feestdagen  en  tijdens schoolvakanties   

 

Klompenstraat 1A

6251 NE Eckelrade 

043-4083122

info@stichtingwereldwijd.nl