Onze samenwerkings- en/of financiële partners


Klik hier voor de de website van DT&V

DT&V: Dienst Terugkeer en Vertrek van het Ministerie van Veiligheid en Justitie in Den Haag

I.O.M. (Internationale Organisatie voor Migratie)

 

 

 

AMIF:  Europese Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie 


  COA (www.coa.nl)

   

   Vluchtelingenwerk (www.vluchtelingenwerk.nl)