Onze visie, missie en doelgroep

WereldWijd biedt mensen een zinvolle dagbesteding en werkt hiermee aan de verbetering van de beroepskansen van asielzoekers, hetzij in Nederland, hetzij elders in de Wereld, zeker als de asielaanvraag wordt afgewezen. De ervaringen laten zien dat mensen die uiteindelijk (veelal na jaren van wachten) een status krijgen sneller integreren en gemakkelijker een baan vinden. WereldWijd helpt ook bij terugkeer naar landen van herkomst. In de werkplaats worden materialen en gereedschappen opgeknapt die vervolgens meegenomen kunnen worden naar de landen van herkomst om aldaar een nieuwe start te maken.