Project Wereld Tools

Met het project WereldTools bieden wij materiële ondersteuning bij terugkeer naar het land van herkomst. Mensen die deelnemen aan het project WereldTools krijgen materialen, gereedschappen en machines om in het land van herkomst een klein bedrijf te starten. Indien wenselijk en mogelijk kan men zich ook voorbereiden op terugkeer met een vakopleiding en het maken van een plan. Indien men over aantoonbare professionele vaardigheden beschikt, is het niet nodig een opleiding te volgen. Daarnaast kan men in het land van herkomst via partnerorganisaties onder-steuning krijgen, bijvoorbeeld starten van het bedrijf, huisvesting, onderwijs etc. Wij werken samen met IOM (Internationale Organisatie voor Migratie)

 

Kijk links voor meer informatie, folders in div. talen en een informatiefilmpje.