Het beste Europese terugkeerproject in het Limburgse Eckelrade

Stichting WereldWijd krijgt Europese terugkeerprijs!

Het project WereldTools helpt terugkerende vluchtelingen, asielzoekers en illegalen met materialen en gereedschappen om een klein bedrijf in het herkomstland te starten. Alhoewel Stichting WereldWijd in het Zuid Limburgse heuvelland verscholen ligt, krijgt het project WereldTools zowel landelijk als nu ook internationale erkenning.

Tijdens de slotconferentie van het Europese Terugkeerfonds in Brussel kwamen de verantwoordelijke autoriteiten uit 28 lidstaten bij elkaar. Aan hen is door de Europese Commissie gevraagd het beste terugkeerproject uit hun land voor te dragen. Vanuit Nederland werd het project WereldTools ingebracht in de tentoonstelling van de Europese Commissie. Het WereldTools Project is door alle deelnemers als beste Europese project gekozen.

Stichting WereldWijd heeft al ruim 30 jaar ervaring met het ondersteunen en opleiden van vluchtelingen en asielzoekers door het bieden van cursussen in taal en techniek. De laatste jaren is het onderwerp ‘terugkeer’ bespreekbaar en het project WereldTools heeft al aan ruim 300 terugkeerders naar 37 landen in de wereld hulp geboden. Mensen krijgen een kist van 1m3 met (veelal tweedehands) gereedschappen, machines en diverse materialen, waarmee in het herkomstland een klein bedrijfje gestart wordt. Denk maar aan een timmerwerkplaats, laswerkplaats, internetcafé, copyshop, vissersbedrijf, bakkerijtje, restaurantje, fotostudio, DJ-studio, naaiatelier, kapsalon etc.

Stichting WereldWijd ervaart  deze prijs als een geweldige blijk van waardering en erkenning.