Meer informatie over WereldTools

Het begint met een intakegesprek bij onze stichting in Eckelrade. Daar wordt gekeken wat de plannen en wensen zijn van de terugkeerder. Er wordt een plan gemaakt en beoordeeld wat er aan training en materialen nodig is. Wij werken met gemotiveerde en deskundige vrijwilligers, aangestuurd door een kleine staf. We gaan samen met de terugkeerder op zoek naar gereedschappen (tweedehands en nieuw). Deze worden verpakt in een kist van ongeveer een kubieke meter. Na vertrek wordt de kist opgestuurd.

 

Dit project is financieel mogelijk gemaakt door de Subsidieregeling Ondersteuning Zelfstandig Vertrek (OZV) van de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Donaties aan Stichting WereldWijd zijn altijd welkom op rekening nummer NL55RABO0113203594, we hebben de ANBI-status.  Daarnaast zijn wij steeds op zoek naar goede gereedschappen en machines of pc’s t.b.v. de terugkeerders. 

 

WereldTools: bagage voor een nieuwe toekomst.

 

Kijk ook hier>>>

 

 

 

 

https://www.infoterugkeer.nl/terugkeerprojecten/overzicht-projecten/Projectdetails/wereldtools.aspx