Welkom bij Stichting WereldWijd! 

Corona-update 

Beste mensen,  

Het aantal Corona-besmettingen is in de afgelopen weken hard gestegen en de ziekenhuisopnames nemen dagelijks toe. Naar aanleiding van de persconferentie van dinsdagavond 2-11-2021 en de hernieuwde Corona- maatregelen en richtlijnen, past WereldWijd ook de maatregelen aan. Met ingang van maandag 8 november 2021 gaan we controleren op het coronatoegangsbewijs (QR-code) of een negatief corona-testbewijs. De afspraken die gaan gelden zijn de volgende:

 

Ø  Bij binnenkomst checkt een staflid het Vaccinatiebewijs- de QR code (bij de eerste keer tevens met identificatiebewijs); enkel met een vaccinatiebewijs of PCR test (negatieve test niet ouder dan 24 uur; geen zelftesten!) mag men deelnemen aan de lessen binnen Vaktaal en mogen stafleden en vrijwilligers hier komen werken. (NB testen op Corona blijft gratis-)

Ø  Bij binnenkomst reinigt iedereen de handen met de desinfectiepompjes

Ø  Bij binnenkomst draagt iedereen een mondmasker

Ø  Tijdens de lessen, in de klassen mag het mondmasker kort afgedaan worden, mits er afstand tot elkaar wordt gehouden, maar tijdens verplaatsingen in de gangen en bij de toiletten moet het mondmasker weer goed (= over de mond en neus) worden gedragen.

Ø  Iedereen probeert voldoende afstand tot elkaar te behouden.

De Basisregels die al golden, blijven gewoon gelden en we zullen de richtlijnen van het RIVM blijven volgen. De basisregels m.b.t. afstand, handhygiëne  en ontmoetingen blijven gehanteerd. De regels zijn terug te vinden op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/kort-overzicht-coronamaatregelen

    

WERELDTOOLS: Ondersteuning bij terugkeer 

VAKTAAL: Opleiding voor buitenlandse mensen

REPAIRCAFE: Opknappen omdat weggooien niet hoeft