Welkom bij Stichting WereldWijd! 

Vakopleiding, ingurgering, terugkeer

    

Ondersteuning bij terugkeer of inburgering

 

Centrum voor vakopleiding en taal

   AMIF, het Europees Fonds voor asiel, migratie en integratie

Migratie in beweging