Welkom bij Stichting WereldWijd! 

Beste mensen,

We bevinden ons onverwachts in roerige tijden. De wereld wordt getroffen door het coronavirus. We nemen de huidige situatie rondom het coronavirus erg serieus en volgen als Stichting uiteraard de gestelde richtlijnen. We hebben daarom een aantal vergaande maatregelen moeten nemen:

·         De afgelopen tijd volgden we reeds de adviezen van RIVM, GGZ en Overheid.

·         Alle (opleidings-, WereldTools-, werkplaats- en Repair Café-) activiteiten stilgelegd. Op basis van de huidige peildatum voor scholen (de meivakantie) zal dit zeker tot maandag 4 mei duren.

·         De afspraken en overleggen waarbij fysiek contact is, zijn afgezegd.

·         De staf werkt zoveel mogelijk van huis uit.

·         Individuele gesprekken met (potentiële) terugkeerders, casemanagers, contactpersonen etc.  worden alleen telefonisch gevoerd.

·         Doordat een gedeelte van de staf vanuit huis werkt, zijn we telefonisch minder goed bereikbaar. Wij zijn nu het beste te bereiken via email: info@stichtingwereldwijd.nl

·       Wij halen tot nader order geen aangeboden materialen voor WereldTools op. Veel mensen hebben nu tijd om hun garage, schuur of zolder op te ruimen. Wij vragen om de materialen die voor WereldTools bruikbaar zijn nog even voor ons apart te houden, of op afspraak af te geven op onze locatie. Let op dat het bruikbare materialen zijn die in te zetten zijn voor het doel van WereldTools: ‘het opzetten van een eigen onderneming’.

Wij blijven stand-by en wachten af wat er komen gaat. Het mooiste wat we ons nu kunnen wensen is dat we elkaar weer spoedig en in goede gezondheid op de locatie van WereldWijd mogen ontmoeten.

Voor jullie allemaal heel veel sterkte in deze toch wel onverwachts immens vreemde tijd. Wanneer er iets te melden valt laten wij weer van ons horen.

Met de vriendelijke groeten namens de staf van Stichting WereldWijd,

Frans Frankhuizen, coördinator. 

    

WERELDTOOLS: Ondersteuning bij terugkeer 

VAKTAAL: Opleiding voor buitenlandse mensen

REPAIRCAFE: Opknappen omdat weggooien niet hoeft