Stichting WereldWijd


Stichting Wereldwijd

WereldWijd is een opleidingscentrum, gericht op mensen van buitenlandse afkomst en voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. WereldWijd verzorgt korte perspectiefbiedende  opleidingen: NT2, kennis Nederlandse samenleving en een beroepsgerichte opleiding. Daarnaast biedt WereldWijd via het project WereldTools materiele ondersteuning bij terugkeer naar het land van herkomst. Ook is er in het gebouw een ruimte voor het Repair Café

 

Sterke punten van WereldWijd:

  • gekwalificeerde taal- en vakdocenten 
  • drempelloze instroom
  • geïntegreerd taal- en vakonderwijs
  • diverse taalniveaugroepen
  • kleinschalige organisatie met intensieve cursistenbegeleiding
  • meerdere docenten per cursusgroep: maatwerk
  • individuele aandacht
  • geen lesuitval