Stichting WereldWijd


Stichting Wereldwijd

WereldWijd is een opleidingscentrum, gericht op mensen van buitenlandse afkomst en voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. WereldWijd verzorgt korte perspectiefbiedende  opleidingen: NT2, kennis Nederlandse samenleving en een beroepsgerichte opleiding. Daarnaast biedt WereldWijd materiele ondersteuning bij terugkeer naar het land van herkomst.

 

Sterke punten van WereldWijd:

  • gekwalificeerde taal- en vakdocenten 
  • drempelloze instroom
  • geïntegreerd taal- en vakonderwijs
  • diverse taalniveaugroepen
  • kleinschalige organisatie met intensieve cursistenbegeleiding
  • meerdere docenten per cursusgroep: maatwerk
  • individuele aandacht
  • geen lesuitval