De financiering van WereldWijd

Stichting WereldWijd ontvangt geen structurele financiële ondersteuning. Er wordt gewerkt met projectsubsidies en giften van particuliere organisaties. Momenteel worden projecten voor terugkerende asielzoekers uitgevoerd, die gefinancierd worden vanuit het AMIF, Europees Fonds voor Migratie en Asiell, voorheen Europees Terugkeer fonds (ETF), de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V), de gemeenten Maastricht en Heerlen en door enkele particuliere organisaties. Niet alle jaarlijkse kosten worden echter door de projecten gedekt. De financiën vormen zodoende een constante zorg voor onze organisatie. Voor een deel van de jaarbegroting moeten er fondsen worden geworven bij sympathiserende organisaties en bedrijven. Ook giften van particulieren zijn noodzakelijk.

 

Uw gift is welkom op bankrekening 11.32.03.594 oftewel IBAN: NL55 RABO 0113203594 ten name van Stichting WereldWijd te Eckelrade. WereldWijd heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling), zodat u een gift kunt verrekenen bij uw belastingaangifte.

Om u een idee te geven wat we met uw gift kunnen doen:

  • € 50,- : een gerenoveerde naaimachine voor een textielwerkplaats
  • € 100,- : een handgereedschapset voor een metaalbewerker of timmerman, een visnet voor een visser, een complete (tweedehands) computer met flatscreen
  • € 200,- : een broedmachine voor een kippenfarm
  • € 300,- : een complete lasset voor een metaalbedrijfje
  • € 350,- : een generator om stroom op te wekken